LỊCH TUẦN 52 - 2016

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
26/12/2016

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Viện “Đổi mới giảng dạy môn học Phân tích Tài chính doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn doanh nghiệp”.

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: HĐ nghiệm thu và các đ/c quan tâm

+ Ghi chú: Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Phương Thảo; Chủ tịch HĐ: TS. Trương Tiến Tùng

Họp Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ban sửa đổi QCCTNB

Thứ Ba
27/12/2016

Họp BTC Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2016.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: BTC Hội nghị CBCCVC năm 2016.

Thứ Tư
28/12/2016

Hội nghị Cán bộ, công chức viên chức năm 2016.

+ Thời gian: 07:30

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa Học sinh sinh viên Hà Nội.

+ Thành phần: Cán bộ cơ hữu của Viện (theo triệu tâp)

Nghiệm thu giáo trình " Interpretation skill".

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: HĐ nghiệm thu và các đ/c quan tâm

+ Ghi chú: Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Tuyết Minh; Chủ tịch hội đồng: TS. Trương Tiến Tùng

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Viện "Công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước hiện nay".

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: HĐ nghiệm thu và các đ/c quan tâm

+ Ghi chú: Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Phương Dung; Chủ tịch hội đồng: TS.Trương Tiến Tùng.

Thứ Năm
29/12/2016

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị TW4, Khóa XII và chuyên đề toàn khóa "những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức phong cách HCM".

+ Thời gian: 08:30

+ Địa điểm: Hội trường, trường Đại học Giao thông vận tải (số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nôi).

+ Thành phần: Bí thư, Phó bí thư, ỦY viên BTV, Phó Viện trưởng và đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo (Ô Lê Trường Sơn).

Tập huấn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm theo "chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT"

+ Thời gian: 08:30

+ Địa điểm: Phòng máy DA KOICA Khoa CNTT

+ Thành phần: Theo danh sách triệu tập

Họp liên tịch Đảng ủy - Ban giám hiệu.

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

+ Thành phần: Đảng ủy - Ban giám hiệu

Lấy phiếu tín nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cho Ô Nguyễn Đắc Trung..

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Toàn thể cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính và Tổ công tác của Viện.

Thứ Sáu
30/12/2016

PVT Nguyễn Thị Nhung cùng đoàn công tác thăm và kiểm tra sinh viên học Giáo dục quốc phòng đợt 1 năm học 2016-2017.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Trung tâm GDQP Hà Nội 2

Đóng góp vào dự thảo Quy định Tổ chức đào tạo, thi, sát hạch và cấp CC tin học theo "chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT"

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện: BGH, TT CNTT, K. CNTT, P. QLĐT, P. KT&ĐBCL, P. KHTC và Thư ký

Làm việc với trường Đại học Sun Moon, Hàn Quốc.

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Đại diện BGH, LĐ Phòng NCKH&HTQT, BCN Khoa CN Sinh học và B Mạc Vân Hải

+ Ghi chú: Phòng NCKH&HTQT và Khoa CN Sinh học chuẩn bị.

Thứ Bảy
31/12/2016
Chủ Nhật
01/01/2017
+ Ghi chú:

- Khóa “Nâng cao năng lực quản lý hệ thống E-Learning” thuộc dự án KOICA từ 19/9/2016 - 09/3/2017.

- Đề nghị các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Viện năm 2016 khẩn trương lập dự toán kinh phí theo hướng dẫn đã được tập huấn.

- Đề nghị các đơn vị nộp dự trù mua sắm thiết bị và sửa chữa cơ sở vật chất năm 2017 của đơn vị mình (bản cứng có chữ ký của lãnh đạo đơn vị, bản mềm gửi về email: tchc@hou.edu.vn) về phòng Tổ chức - Hành chính trước 16h00 ngày 31/12/2016 (đơn vị nào không nộp dự trù theo hạn trên coi như không có nhu cầu mua sắm và sửa chữa năm 2017).

- PVT Dương Thăng Long và PVT Nguyễn Thị Nhung tham dự lớp học Cao cấp Lý luận chính trị liên tục các ngày trong tuần từ ngày 19-28/12/2016 tại Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.