THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG

STT Đơn vị Số lượng hoạt động
1 Trường Đại Học Mở Hà Nội 16
2 Phòng Tổ Chức - Hành Chính 7
3 Phòng Kế Hoạch - Tài Chính 9
4 Phòng Quản Lý Đào Tạo 3
5 Phòng Công Tác Chính Trị Sinh Viên 10
6 Phòng KT & QLCL 4
7 Phòng QLKH & ĐN 0
8 Phòng Thanh Tra 7
9 Khoa Công Nghệ Thông Tin 0
10 Khoa Điện - Điện Tử 5
11 Viện Công Nghệ Sinh Học Và Công Nghệ Thực Phẩm 4
12 Khoa Du Lịch 22
13 Khoa Kinh Tế 15
14 Khoa Tài Chính Ngân Hàng 0
15 Khoa Luật 0
16 Khoa Kiến Trúc 0
17 Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp 0
18 Khoa Tiếng Anh 12
19 Khoa Tiếng Trung Quốc 13
20 Khoa Đào Tạo Từ Xa 15
21 Phòng Quản Trị Cơ Sở Vật Chất 6
22 Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến 4
23 Trung Tâm Đại Học Mở Tại Đà Nẵng 0
24 Trung Tâm Phát Triển Đào Tạo 0
25 Thư Viện 16
26 Trung Tâm GDTC & QPAN 25
27 Trung Tâm Công Nghệ Kỹ Thuật Số 4
28 Ban Phát Triển Các Dự Án Công Nghệ 0
29 Trung Tâm Bồi Dưỡng Ngắn Hạn 0
30 Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên 0
31 Trung Tâm Đào Tạo Tiên Tiến 0
32 Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh 30
33 Công Đoàn 0
34 Cán Bộ Ngoài HOU 0
35 Giảng Viên Thường Xuyên 0
36 Khoa Đào Tạo Cơ Bản 10