THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG

STT Đơn vị Số lượng hoạt động
1 Trường Đại Học Mở Hà Nội 37
2 Phòng Tổ Chức - Hành Chính 3
3 Phòng Kế Hoạch - Tài Chính 0
4 Phòng Quản Lý Đào Tạo 10
5 Phòng Công Tác Chính Trị Sinh Viên 15
6 Phòng KT & QLCL 9
7 Phòng QLKH & ĐN 0
8 Phòng Thanh Tra 8
9 Khoa Công Nghệ Thông Tin 10
10 Khoa Điện - Điện Tử 4
11 Viện Công Nghệ Sinh Học Và Công Nghệ Thực Phẩm 0
12 Khoa Du Lịch 17
13 Khoa Kinh Tế 8
14 Khoa Tài Chính Ngân Hàng 3
15 Khoa Luật 0
16 Khoa Kiến Trúc 0
17 Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp 0
18 Khoa Tiếng Anh 18
19 Khoa Tiếng Trung Quốc 8
20 Khoa Đào Tạo Từ Xa 13
21 Phòng Quản Trị Cơ Sở Vật Chất 7
22 Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến 11
23 Trung Tâm Đại Học Mở Tại Đà Nẵng 0
24 Trung Tâm Phát Triển Đào Tạo 0
25 Thư Viện 13
26 Trung Tâm GDTC & QPAN 26
27 Trung Tâm Công Nghệ Kỹ Thuật Số 13
28 Ban Phát Triển Các Dự Án Công Nghệ 0
29 Trung Tâm Bồi Dưỡng Ngắn Hạn 0
30 Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên 0
31 Trung Tâm Đào Tạo Tiên Tiến 0
32 Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh 20
33 Công Đoàn 0
34 Cán Bộ Ngoài HOU 0
35 Giảng Viên Thường Xuyên 0
36 Khoa Đào Tạo Cơ Bản 13