LỊCH TUẦN 33 - 2018

Đơn vị: Viện Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
13/08/2018

Làm việc với các bộ phận chuyên môn

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng Viện trưởng

+ Thành phần: Viện trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Tổ chức đưa sinh viên đi học GDQPAN đợt 5 năm 2018

+ Thời gian: 08:30

+ Địa điểm: Khu giảng đường các Khoa: Tạo dáng công nghiệp & Tài chính ngân hàng

+ Thành phần: Trung tâm GDTC&QPAN; Cán bộ PT và Sinh viên các Khoa: Tạo dáng công nghiệp & Tài chính ngân hàng đi học GDQPAN

+ Ghi chú: Sinh viên có mặt lúc 8h30; 9h00 xe xuất phát di chuyển đến Cơ sở Viện Đại học Mở Hà Nội tại Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên.

Họp triển khai hệ thống xét CNKQHT-RL

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện BGH, Lãnh đạo Phòng QLĐT, Ô. Đinh Tuấn Long

+ Ghi chú: Trung tâm CN&HL chuẩn bị

Họp Thường trực HĐTS

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Thường trực HĐTS (theo Quyết định); mời Trưởng (PT) khoa: TDCN và Kiến trúc tham dự

Họp triển khai phần mềm xét CNKQHT-RL

+ Thời gian: 16:30

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Đại diện BGH, Lãnh đạo Phòng QLĐT, Ô. Lê Hữu Dũng và Trần Tiến Dũng Khoa CNTT, Ô. Đinh Tuấn Long

+ Ghi chú: Trung tâm CN&HL chuẩn bị

Thứ Ba
14/08/2018

Làm việc về công tác đào tạo từ xa ngành Tiếng Trung Quốc

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện BGH, Trưởng khoa Tiếng Trung Quốc và BLĐ Khoa ĐTTX

+ Ghi chú: Các đơn vị chuẩn bị nội dung trước khi tham dự họp

Thứ Tư
15/08/2018

Viện trưởng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho các GĐ Trung tâm GDTX

+ Địa điểm: Hải Phòng

+ Ghi chú: Thời gian: ngày 14-15/8/2018

Khoa Du lịch tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp Đại học cho sinh viên hệ chính quy

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Khu giảng đường cơ sở Khoa Du lịch

+ Thành phần: PVT Nguyễn Thị Nhung; Toàn thể Cán bộ, giảng viên và sinh viên tốt nghiệp

+ Ghi chú: Khoa Du lịch chuẩn bị

Tập huấn triển khai xét CNKQHT-RL HK2,3 năm học 2017-2018

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện BGH, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLĐT, Đại diện Lãnh đạo Phòng CTCT&SV và 01 chuyên viên, Đại diện Lãnh đạo Khoa và 01 giáo vụ của Khoa chuyên ngành (Giáo vụ chuẩn bị máy tính cá nhân)

+ Ghi chú: Trung tâm CN&HL chuẩn bị

Thứ Năm
16/08/2018

Làm việc với đội ngũ kỹ thuật chuyên ngành CNTT

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Chủ tịch HĐT, Viện trưởng, PVT Dương Thăng Long, PVT Nguyễn Thị Nhung, TP TCHC, LĐ: Khoa CNTT và TT CN&HL và các đ/c được triệu tập

+ Ghi chú: Phòng TCHC chuẩn bị nội dung

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Nội dung: Thông qua các nội dung khoa học và đào tạo năm học 2018-2019

+ Thành phần: Hội đồng (theo Quyết định), mời PTP phụ trách P. QLĐT tham dự

Thứ Sáu
17/08/2018

Làm việc với Báo VNexpress

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Phòng Viện trưởng

Thứ Bảy
18/08/2018
Chủ Nhật
19/08/2018
+ Ghi chú: