LỊCH TUẦN 43 - 2018

Đơn vị: Viện Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
22/10/2018

Tham dự Hội thảo đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Đổi mới công tác thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học”

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

+ Thành phần: B Khổng Thị Uyên, B Vũ Thị Thịnh

+ Ghi chú: 06h00 xe đón đoàn công tác xuất phát tại Viện

Họp báo cáo tiến độ của nhóm nghiên cứu chung OU5, họp Ban chỉ đạo các khoá học trực tuyến ASIAN MOOCs, họp Tổ kiểm định của AAOU

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Khách sạn The Ann, 38A Hàng Chuối

+ Thành phần: Ban giám hiệu, Ban tổ chức (theo Quyết định) và các thành viên nhóm nghiên cứu.

+ Ghi chú: Từ 22/10/2018 đến 23/10/2018

Thứ Ba
23/10/2018

Tiếp đoàn Yeungjin Cyber College (YCC), Hàn Quốc

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Thảo luận các cơ hội hợp tác.

+ Thành phần: Đại diện BGH, B. Phạm Thị Tâm, Ô. Mai Văn Lưu, Ô. Đinh Tuấn Long và B. Nguyễn Thị Vân Đông

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

Tiếp đoàn STOU, Thái Lan

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Trao đổi kinh nghiệm đào tạo từ xa.

+ Thành phần: Đại diện BGH, B. Phạm Thị Tâm, Ô. Thái Thanh Tùng, Ô. Lê Hữu Dũng, Ô. Nguyễn Đức Tuấn và B. Nguyễn Thị Vân Đông.

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

Thứ Tư
24/10/2018

Hội nghị thường niên lần thứ 32 của Hiệp hội các trường Đại học Mở Châu Á (AAOU)

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Khách sạn Melia, Hà Nội

+ Thành phần: BGH, Ban tổ chức, Đại diện lãnh đạo các đơn vị, báo cáo viên và khách mời

+ Ghi chú: Từ 24/10/2018 đến 26/10/2018

Thứ Năm
25/10/2018
Thứ Sáu
26/10/2018

Họp Hội đồng xét TN ĐHCQ đợt tháng 10.2018

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hội đồng (theo Quyết định)

+ Ghi chú: Ban thư ký chuẩn bị

Thứ Bảy
27/10/2018
Chủ Nhật
28/10/2018
+ Ghi chú: