LỊCH TUẦN 21 - 2017

Đơn vị: Viện Đại Học Mở Hà Nội

Đăng nhập
#SángChiều
Thứ Hai
22/05/2017

Lớp Bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu và pháp luật về Hợp đồng

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Nội dung: Chuyên đề 2: Pháp luật về Hợp đồng

+ Thành phần: Ban tổ chức khóa học và các cá nhân (đã đăng ký tham gia khóa học)

+ Ghi chú: Thời gian: Cả ngày

Họp tổng kết Kiểm tra công tác tài chính nội bộ năm 2016

+ Thời gian: 11:00

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

+ Thành phần: Các đồng chí trong tổ kiểm tra theo quyết định. Kính mời Viện trưởng dự họp.

Họp Thường trực BTC Chương trình "Đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với Học viên, Sinh viên năm học 2016-2017".

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Nội dung: Họp báo cáo công tác chuẩn bị chương trình đối thoại 2017

+ Thành phần: Thường trực BTC Đối thoại 2017 và các Thầy/Cô trong Đoàn Chủ tịch

Thứ Ba
23/05/2017

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019 (phiên 1).

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội

+ Thành phần: Đại biểu triệu tập; Kính mời ĐD Đảng ủy – Ban giám hiệu tham dự

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019 (phiên 2).

+ Thời gian: 14:30

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội

+ Thành phần: Đại biểu triệu tập; Kính mời ĐD: Đảng ủy – Ban giám hiệu, LĐ các đơn vị, các tổ chức thuộc Viện và Khách theo Giấy mời.

Họp phối hợp triển khai cấp CC CNTT

+ Thời gian: 16:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: PVT Dương Thăng Long, Ô. Lại Minh Tấn, Ô. Thái Thanh Tùng, Ô. Đinh Tuấn Long. Mời đại diện LĐ: P.QLĐT, P. KT&ĐBCL, P. TTPC, P. KHTC tham dự.

Thứ Tư
24/05/2017

Chương trình "Đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với Học viên, Sinh viên năm học 2016-2017".

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội

+ Thành phần: Đảng ủy - BGH; LĐ các đơn vị thuộc Viện, BCH Đoàn TN- HSV; Đại biểu Học viên, Sinh viên (được triệu tập) và Khách mời.

Tập huấn Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ban chỉ đạo thi, Điểm phó, Giám sát các điểm thi.

Thứ Năm
25/05/2017

Làm việc với Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: LĐ Viện, TP Tổ chức - Hành chính, LĐ: Phòng NCKH&HTQT, Đào tạo, TT Elearning

Họp BTC Hội trại nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Các đồng chí trong BTC (theo Quyết định) và các đồng chí tổ trưởng các tổ công đoàn

Thứ Sáu
26/05/2017

Làm việc với Trường Đại học Mỏ Địa chất

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Đại diện BGH, TP Tổ chức - Hành chính; LĐ: Phòng NCKH&HTQT, Đào tạo và TT Elearning.

Thứ Bảy
27/05/2017
Chủ Nhật
28/05/2017

Lễ trao bằng TN ĐH hệ Từ xa ngành Luật Kinh tế

+ Địa điểm: Lai Châu

+ Thành phần: BT-CT. Nguyễn Mai Hương cùng đoàn công tác

Lễ trao bằng TN ĐH hệ Từ xa các ngành.

+ Địa điểm: Trung tâm ĐH Mở Hà Nội tại Đà Nẵng

+ Thành phần: Viện trưởng cùng đoàn công tác

Lễ trao bằng TN ĐH hệ Từ xa các ngành.

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: PVT Dương Thăng Long cùng đoàn công tác

Lễ trao bằng TN ĐH hệ Từ xa ngành Luật Kinh tế.

+ Địa điểm: Bắc Kạn

+ Thành phần: PVT Nguyễn Thị Nhung cùng đoàn công tác

Công đoàn tổ chức Hội trại nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

+ Thời gian: 08:15

+ Địa điểm: Công viên Thống nhất (Cổng đường Nguyễn Đình Chiểu)

+ Thành phần: Ban tổ chức, BCH Công đoàn, tổ trưởng, tổ phó các Tổ CĐ, các đ/c đoàn viên CĐ, các con; Kính mời đại diện: Đảng ủy - BGH, LĐ các đơn vị tham dự.

+ Ghi chú:

- PVT Dương Thăng Long tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 2 tại Học viện Chính trị từ ngày 10-30/5/2017.