LỊCH TUẦN 08 - 2019

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
18/02/2019

Họp liên tịch Đảng ủy - BGH

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

+ Thành phần: Đảng ủy - BGH

Tổ chức đưa sinh viên nhập học năm 2018 đi học GDQPAN đợt 3

+ Thời gian: 08:15

+ Địa điểm: Khu giảng đường khoa Du Lịch (301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

+ Thành phần: Trung tâm GDTC&QP-AN; K. Du Lịch và Sinh viên đi học GDQPAN.

+ Ghi chú: Sinh viên có mặt lúc 8h15; 9h00 xe xuất phát di chuyển đến Cơ sở Trường Đại học Mở Hà Nội, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên.

Thứ Ba
19/02/2019

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Trường Đại học Mở Hà Nội

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ; Thành viên Hội đồng Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên

+ Ghi chú: Phòng TCHC chuẩn bị

Họp về kế hoach phát triển Công nghệ năm 2019

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện BGH; GĐ và cán bộ phụ trách CN Trung tâm CN&HL và ELearning

+ Ghi chú: Trung tâm CN&HL chuẩn bị

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Trường 2019

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Ngành: Khoa học xã hội

+ Thành phần: PHT Nguyễn Thị Nhung và các thành viên (theo Quyết định)

+ Ghi chú: P.QLKH&ĐN chuẩn bị

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Trường 2019

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Ngành: Công nghệ sinh học

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long và các thành viên (theo Quyết định)

+ Ghi chú: P.QLKH&ĐN chuẩn bị

Thứ Tư
20/02/2019

Làm việc với Nhóm nghiên cứu đề tài cấp nhà nước

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hiệu trưởng và Nhóm nghiên cứu

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

Làm việc với Trung tâm GDTX Nam Định về công tác ĐT hệ KCQ

+ Thời gian: 09:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: TT PTĐT, P.QLĐT, K.SĐH, ĐTTX, TT Elearning, TT CN&HL, K.Kinh tế và K.Luật

Làm việc với Công ty Viettel Pay Hà Nội

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Giới thiệu về sản phẩm Viettel Pay, hỗ trợ việc thu hộ học phí

+ Thành phần: Đại diện BGH, Đại diện LĐ Phòng KHTC và GĐ TTCN&HL

+ Ghi chú: TT CN&HL chuẩn bị

Họp BTC chương trình Công bố QĐ thành lập và ra mắt CLB Khối các trường ĐT Du lịch

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

+ Thành phần: PHT Nguyễn Thị Nhung; Trưởng các đơn vị: P.TCHC, KHTC, K.Du lịch và B. Cầm Nguyễn Diệu Linh

+ Ghi chú: Khoa Du lịch chuẩn bị

Họp triển khai nội dung công việc "Rà soát, chấn chỉnh hoạt động cấp văn bằng/chứng chỉ của các CSGD (ngoại ngữ, tin học,..)

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp trụ sở Cơ quan Bộ GD&ĐT

+ Thành phần: Hiệu trưởng; TP. QLKH&ĐN, GĐ TT NNTH&BDNH và Ô Hồ Ngọc Trung tham dự

Thứ Năm
21/02/2019

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Trần Thị Lan Thu với đề tài "Quản lý đào tạo trực tuyến tại các trường đại học Việt Nam hiện nay"

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường 707, Học viện Khoa học xã hội (477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

+ Thành phần: HĐ bảo vệ và các đ/c quan tâm

Hiệu trưởng làm việc với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Phòng họp, trụ sở Bộ GD&ĐT

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Trường 2019

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Ngành: Ngôn ngữ

+ Thành phần: BT-CT Nguyễn Mai Hương và các thành viên (theo quyết định)

+ Ghi chú: P.QLKH&ĐN chuẩn bị

Họp với Lãnh đạo Khoa Tiếng Anh

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: BGH; LĐ các đơn vị: Phòng QLĐT, Khoa Tiếng Anh.

Họp triển khai xây dựng Mã học phần

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: BGH; Trưởng (PT) các đơn vị: Phòng QLĐT, Phòng KT&QLCL, TT CN&HL và các Khoa chuyên ngành.

+ Ghi chú: Ban soạn thảo chuẩn bị

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Trường 2019

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Ngành: Kiến trúc, TDCN

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long và các thành viên (theo quyết định)

+ Ghi chú: P.QLKH&ĐN chuẩn bị

Thứ Sáu
22/02/2019

Công bố QĐ thành lập và ra mắt CLB Khối các trường ĐT Du lịch

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Lãnh đạo Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN; LĐ Trường và các Khoa ĐT Du lịch của các Trường ĐH, CĐ và Khách mời

+ Ghi chú: Khoa Du lịch chuẩn bị

Thứ Bảy
23/02/2019
Chủ Nhật
24/02/2019

Lễ trao bằng TN ĐH ngành Luật Kinh tế

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Trung tâm GDNN – GDTX huyện Đắk Hà

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long cùng đoàn công tác

+ Ghi chú: Trung tâm ĐH Mở Hà Nội tại Đà Nẵng chuẩn bị

+ Ghi chú: