LỊCH TUẦN 35 - 2019

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
26/08/2019

Làm việc với các bộ phận chuyên môn

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

+ Thời gian: 07:30

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa học sinh sinh viên (Số 37 Trần Bình Trọng- Quận HBT - Hà Nội)

+ Nội dung: Lớp học của SV các khoa: Tiếng TQ và Du Lịch

+ Thành phần: PHT Nguyễn Thị Nhung và LĐ khoa Tiếng TQ, Du Lịch tham dự

+ Ghi chú: Ban tổ chức lớp học chuẩn bị (Từ 26 đến 28/8/2019)

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

+ Thời gian: 07:30

+ Địa điểm: Nhà văn hóa Quận Hai Bà Trưng (Số 257 Bạch Mai- Quận HBT- Hà Nội)

+ Nội dung: Lớp học của SV các khoa CN ĐTTT và TDCN

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long; LĐ khoa CNĐTTT và TDCN tham dự

+ Ghi chú: Ban tổ chức lớp học chuẩn bị (Sáng ngày 26 và 28/8/2019; Chiều ngày 30/8/2019)

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

+ Thời gian: 13:00

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa học sinh sinh viên (Số 37 Trần Bình Trọng- Quận HBT - Hà Nội)

+ Nội dung: Lớp học của các khoa CNSH; CNTT và Kiến Trúc

+ Thành phần: PHT Nguyễn Thị Nhung và LĐ khoa CNSH,CNTT và khoa Kiến Trúc tham dự

+ Ghi chú: Ban tổ chức lớp học chuẩn bị (Từ ngày 26 đến 28/8/2019)

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

+ Thời gian: 13:00

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa Quận Hai Bà Trưng (Số 257 Bạch Mai- Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội)

+ Nội dung: Lớp học của SV khoa Kinh tế

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long; LĐ khoa Kinh tế tham dự

+ Ghi chú: Ban tổ chức lớp học chuẩn bị (Từ 26 đến 28/8/2019)

Họp về công tác đào tạo, thi, cấp chứng nhận CĐRNLNN, cấp chứng chỉ UDCNTTCB

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện BGH; Đoàn kiểm tra (theo Quyết định); Đại diện LĐ các đơn vị: P.QLĐT, P.KHTC, P.KT&QLCL, TTNNTH&BDNH.

+ Ghi chú: Phòng Thanh tra chuẩn bị.

Thứ Ba
27/08/2019

Tập huấn nghiệp vụ Thư viện năm 2019

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Đại học Mở Hà Nội cơ sở Văn Giang

+ Thành phần: Trung tâm TT Thư viện và Cán bộ kiêm nhiệm thư viện các Khoa

+ Ghi chú: Từ ngày 27-29/08; Trung tâm TTTV chuẩn bị

Dự Hội thảo xây dựng Quy trình thanh tra tự chủ và Quy trình thanh tra điều kiện đảm bảo chất lượng, do Thanh tra Bộ GD&ĐT tổ chức

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Trường Dự bị đại học Sầm Sơn, Thanh Hóa

+ Thành phần: B Lê Quỳnh Mai, B Khổng Thị Uyên

+ Ghi chú: Hội thảo cả ngày 28/8/2019.

Thứ Tư
28/08/2019

Họp Hội đồng xét TN ĐHTX đợt 3 (tháng 8 năm 2019)

+ Thời gian: 09:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Nội dung: Xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ từ xa.

+ Thành phần: Hội đồng (Theo Quyết định)

+ Ghi chú: Ban Thư ký chuẩn bị họp trực tuyến với đầu cầu Đà Nẵng; TTCN&HL cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật.

Thứ Năm
29/08/2019

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

+ Thời gian: 07:30

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa học sinh sinh viên (Số 37 Trần Bình Trọng- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội)

+ Nội dung: Lớp học của SV Khoa luật

+ Thành phần: PHT Nguyễn Thị Nhung và LĐ khoa Luật tham dự

+ Ghi chú: Ban tổ chức lớp học chuẩn bị (Từ 29 đến sáng 30/8/2019)

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

+ Thời gian: 07:30

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa Quận Hai Bà Trưng (Số 257 Bạch Mai - Quận HBT- Hà Nội)

+ Nội dung: Lớp học khoa Tiếng Anh và khoa TCNH

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long; LĐ khoa Tiếng Anh; TCNH tham dự

+ Ghi chú: Ban tổ chức lớp học chuẩn bị (Từ 29 đến sáng 30/8/2019)

Học Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 năm 2019

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Hiền - Bách Khoa

+ Thành phần: Theo triệu tập

+ Ghi chú: Học cả ngày

Thứ Sáu
30/08/2019

Học Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 năm 2019

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Cơ sở Văn Giang - Hưng Yên

+ Thành phần: Theo triệu tập

+ Ghi chú: Học cả ngày

Thứ Bảy
31/08/2019
Chủ Nhật
01/09/2019
+ Ghi chú: