LỊCH TUẦN 05 - 2023

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
30/01/2023

Kiểm tra hoạt động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023

+ Địa điểm: Khu giảng đường các đơn vị tổ chức đào tạo

+ Thành phần: Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 103/QĐ-ĐHM ngày 09/01/2023 của Hiệu trưởng

+ Ghi chú: Thời gian làm việc với các đơn vị: Theo thông báo của các Tổ

Thứ Ba
31/01/2023

Họp Đảng ủy

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy + Trực tuyến

+ Thành phần: Đảng ủy

+ Ghi chú: Trung tâm CNHL chuẩn bị phòng họp

Họp về xây dựng Quy chế thi của Trường ĐH Mở Hà Nội

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long; TP QLĐT, KTCL và CB theo thông báo

+ Ghi chú: Phòng KTCL chuẩn bị

Thứ Tư
01/02/2023

Họp về công tác chuyên môn

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Lãnh đạo Trường; Trưởng các đơn vị: TCHC, KHTC, CTSV, KHĐN, QTVC, TDCN, TTTT; ông Phạm Văn Hải, ông Bùi Văn Long và bà Nguyễn Thị Thùy Linh (TTTT)

+ Ghi chú: TT TTTT và VPNT chuẩn bị

Thứ Năm
02/02/2023

Hiệu trưởng làm việc với chuyên gia

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: VP Ban Quản lý dự án đầu tư

+ Thành phần: Hiệu trưởng và cán bộ theo thông báo

Họp hội đồng nghiệm thu giáo trình "Luật dân sự Việt Nam 1'' do TS. Lê Đình Nghị làm chủ biên

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Trực tuyến

+ Thành phần: 4904/QĐ-ĐHM ngày 26/12/2022 QĐTL HĐ nghiệm thu GT

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

Họp hội đồng nghiệm thu giáo trình "Luật dân sự Việt Nam 2'' do TS. Lê Đình Nghị làm chủ biên

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Trực tuyến

+ Thành phần: 4905/QĐ-ĐHM ngày 26/12/2022 QĐTL HĐ nghiệm thu GT

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

Thứ Sáu
03/02/2023

Họp về công tác chuyên môn

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: BGH, TrP TCHC

Thứ Bảy
04/02/2023
Chủ Nhật
05/02/2023
+ Ghi chú: