LỊCH TUẦN 21 - 2022

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
23/05/2022

Giao ban Lãnh đạo trường

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Lãnh đạo trường, mời TrP TCHC tham dự

Họp về CSVC

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: PHT Bùi Thanh Sơn; TrP: TCHC, KHTC và PTP QTVC. Mời Hiệu trưởng tham dự

+ Ghi chú: Phòng QTVC chuẩn bị

Họp lựa chọn các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng VIFOTEC và EUREKA.

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: PHT Nguyễn Minh Phương, đại diện LĐ: Phòng KHĐN và các Khoa chuyên môn tham gia các Hội đồng xét giải sinh viên NCKH cấp Trường năm học 2021-2022

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị

Làm việc với Công ty CP giáo dục Trực tuyến FUNiX

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long, Trưởng (PT) các đơn vị: ĐTEL, QLĐT, PTĐT, CNTT và khách mời

+ Ghi chú: Trung tâm ĐTEL chuẩn bị

Thứ Ba
24/05/2022

Tập huấn về Tự đánh giá CSGD đại học

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Trực tuyến trên Zoom

+ Thành phần: Lãnh đạo trường; Các Nhóm công tác chuyên trách TĐG và CB theo thông báo.

+ Ghi chú: Thời gian: từ 24-25/5/2022; P. KTCL chuẩn bị nội dung; TT CNHL chuẩn bị phòng tập huấn trực tuyến (zoom)

Danh sách cán bộ tham gia tập huấn

Họp Thường trực BTC Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Phòng họp B và Trực tuyến

+ Nội dung: Triển khai công tác trao bằng tốt nghiệp tại TP HCM

+ Thành phần: Trưởng ban, Phó Trưởng ban; Trưởng, Phó các Tiểu ban, Ủy viên thư ký; GĐ TT ĐTEL và MHNĐ.

+ Ghi chú: Các Tiểu ban chuẩn bị nội dung, TTCNHL chuẩn bị phòng họp trực tuyến

Thứ Tư
25/05/2022

Làm việc với Phòng QLĐT

+ Thời gian: 16:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long, TrP TCHC và toàn thể cán bộ Phòng QLĐT.

Thứ Năm
26/05/2022

Tọa đàm khoa học quốc tế "Đảm bảo chất lượng trong trường đại học ảo và đại học số - chính sách và thực tiễn"

+ Thời gian: 08:30

+ Địa điểm: Trực tiếp tại Hội trường A và trực tuyến

+ Thành phần: Trực tiếp tại HTA: Đại diện Lãnh đạo Trường, đại diện Lãnh đạo các đơn vị, các báo cáo viên trong nước; Trực tuyến: khách mời, các báo cáo viên quốc tế.

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị nội dung; Trung tâm CNHL chuẩn bị kỹ thuật

Tham dự Hội nghị CBCC "Rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các chức danh BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối"

+ Thời gian: 08:30

+ Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 2C Cơ quan ĐUK (219, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

+ Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy

Họp Hội đồng xét CNKQHT (Phiên 2)

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B và trực tuyến

+ Nội dung: Xét CNKQHT cho SV VLVH và TX.

+ Thành phần: Chủ tịch HĐ; Phó Chủ tịch HĐ; UV Thư ký; Ủy viên HĐ là Lãnh đạo các đơn vị có đào tạo VLVH, TX và Trưởng Phòng KHTC (Theo Quyết định số 1377/QĐ-ĐHM ngày 10/05/2022)

+ Ghi chú: Ban Thư ký chuẩn bị nội dung, TTCNHL chuẩn bị phòng họp trực tuyến.

Họp Ban soạn thảo Quy định về công tác sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Mở Hà Nội

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Nội dung: Họp Ban soạn thảo Quy định về công tác sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Mở Hà Nội

+ Thành phần: 757/QĐ-ĐHM ngày 18/03/2022. BST Quy định công tác HVSV

+ Ghi chú: Phòng CTSV chuẩn bị

Thứ Sáu
27/05/2022

Họp BTV Đảng ủy

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy

+ Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy

+ Ghi chú: VPNT chuẩn bị

Họp về quy hoạch Trạm ĐTTX

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hiệu trưởng; PHT Dương Thăng Long; Lãnh đạo Trung tâm PTĐT, Trưởng (PT) các đơn vị: QLĐT, TCHC, các đơn vị có ĐTTX

+ Ghi chú: Trung tâm PTĐT chuẩn bị

Hội đồng nghiệm thu Quy hoạch tổng thể Ứng dụng CNTT trong tác nghiệp, quản lý tại Trường Đại học Mở Hà Nội

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Theo thông báo

+ Ghi chú: Trung tâm CNHL chuẩn bị

Thứ Bảy
28/05/2022

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 04 của Trường ĐH Mở Hà Nội

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Nội dung: Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4

+ Thành phần: 1494/QĐ-ĐHM ngày 14/05/2022. QĐ TL BTC; Khách mời; Học viên theo QĐ số 1530/QĐ-ĐHM ngày 19/5/2022

+ Ghi chú: Trung tâm CNHL chuẩn bị kỹ thuật

Danh sách học viên theo QĐ 1530/QĐ-ĐHM
Chủ Nhật
29/05/2022

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Hội trường Khách sạn Công đoàn Thanh Đa (Lô 5 - Cư Xá Thanh Đa - Phường 27 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM)

+ Thành phần: PHT Nguyễn Minh Phương cùng Đoàn công tác theo QĐ số 1583/QĐ-ĐHM ngày 25/5/2022

+ Ghi chú: