LỊCH TUẦN 43 - 2019

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
21/10/2019

Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ Khoa Tiếng Trung Quốc

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Nội dung: Kết nạp quần chúng: 1. Lương Ngọc Hưng, 2. Doãn Thục Huyền - K22T5

+ Thành phần: Đại diện Đảng ủy, Chi bộ Khoa Tiếng Trung Quốc và các đ/c quan tâm

+ Ghi chú: Chi bộ Khoa Tiếng Trung Quốc chuẩn bị

Thứ Ba
22/10/2019

Họp về công tác TĐG CTĐT ngành CNTT và CNSH

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Nội dung: Trao đổi về báo cáo TĐG CTĐT, hệ thống minh chứng, phụ lục, các bảng biểu kèm theo và tiến độ thực hiện

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long; Lê Trường Sơn, Nguyễn Việt Hùng, Thái Thanh Tùng, Lê Hữu Dũng, Tạ T.Thu Thủy, Lê Thanh Hải Hà, Đào T.Hồng Vân, Bùi T.Hải Hòa, Đinh T.Thu Lê, Vũ T.Kim Thoa,Nguyễn T.Thu Hiền,Trịnh Thị Xuân,Nguyễn Đức Tuấn,Nguyễn Thành Huy,Lê Thị Nhân

+ Ghi chú: Phòng KT&QLCL chuẩn bị

Thứ Tư
23/10/2019

[Phiên thứ Nhất] Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2022

+ Thời gian: 07:30

+ Địa điểm: Nhà văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng, Hà Nội)

+ Thành phần: Đại diện Đảng ủy - Ban Giám hiệu; Tổ Công tác Thành đoàn; Đại biểu được triệu tập

+ Ghi chú: Đoàn TN chuẩn bị

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

+ Thời gian: 13:45

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Nội dung: Kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn của Trường (kiểm tra định kỳ theo kế hoạch).

+ Thành phần: Đại diện Đảng ủy - Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, UBKT Công đoàn, Văn phòng CĐ.

+ Ghi chú: Văn phòng Công đoàn và các Ban công tác Công đoàn chuẩn bị tài liệu theo nội dung kiểm tra.

[Phiên thứ Hai] Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2022

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Nhà văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng, Hà Nội)

+ Thành phần: Đại diện Đảng ủy - Ban Giám hiệu; Đại diện LĐ các đơn vị; Đại biểu được triệu tập và Khách theo giấy mời

+ Ghi chú: Đoàn TN chuẩn bị

Thứ Năm
24/10/2019
Thứ Sáu
25/10/2019
Thứ Bảy
26/10/2019
Chủ Nhật
27/10/2019
+ Ghi chú: