LỊCH TUẦN 15 - 2021

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
12/04/2021

Làm việc với các bộ phận chuyên môn

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Họp Đảng ủy

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy

+ Thành phần: Đảng ủy

Họp Hội đồng Trường quý II năm 2021

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hội đồng Trường (theo Quyết định)

Thứ Ba
13/04/2021

Làm việc với phòng KHTC

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hiệu trưởng và toàn thể cán bộ phòng KHTC

+ Ghi chú: Phòng KHTC chuẩn bị

Họp Hội đồng nghiệm thu HLĐT "Quản trị kinh doanh quốc tế"

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng Hội thảo

+ Thành phần: CT HĐT Nguyễn Mai Hương và các thành viên (Theo QĐ số 1822/QĐ-ĐHM ngày 12/4/2021)

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

Họp Ban tổ chức Lễ công bố Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Thành viên BTC theo Quyết định số 1826/QĐ-ĐHM ngày 12/4/2021

Làm việc với phòng QLĐT

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hiệu trưởng và toàn thể cán bộ phòng QLĐT

Thứ Tư
14/04/2021

Tọa đàm đóng góp ý kiến hoàn thiện hệ thống đánh giá KQRL của sinh viên bằng hình thức trực tuyến

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Hiệu trưởng, Phòng Công tác CT&SV; GVCN/CVHT các khoa chuyên ngành phụ trách công tác đánh giá KQRL của sinh viên và khách theo giấy mời

+ Ghi chú: Phòng Công tác CT&SV chuẩn bị

Họp thường trực Ban Tổ chức hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam 21/04"

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Trưởng Ban Tổ chức, Thường trực BTC, Trưởng, Phó các tiểu Ban (theo QĐ số 1461/QĐ-ĐHM ngày 19/03/2021)

Làm việc với phòng Thanh tra

+ Thời gian: 08:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hiệu trưởng và toàn thể cán bộ phòng Thanh tra

+ Ghi chú: Phòng Thanh tra chuẩn bị

Làm việc với phòng KT&QLCL

+ Thời gian: 09:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hiệu trưởng và toàn thể cán bộ phòng KT&QLCL

+ Ghi chú: Phòng KT&QLCL chuẩn bị

Làm việc với phòng QLKH&ĐN

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hiệu trưởng và toàn thể cán bộ phòng QLKH&ĐN

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

Làm việc với phòng CTCT&SV

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hiệu trưởng và toàn thể cán bộ phòng CTCT&SV

+ Ghi chú: Phòng CTCT&SV chuẩn bị

Họp công tác chuyên môn

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Ô. Dương Thăng Long, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa ĐTTX, Phòng QLĐT, Khoa Luật, Khoa Kinh tế

+ Ghi chú: Khoa ĐTTX chuẩn bị

Thứ Năm
15/04/2021

Tham dự Hội thảo "Chuyển đổi số tạp chí khoa học của Việt Nam"

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia (24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

+ Thành phần: Ô. Trương Tiến Tùng và TP. QLKH&ĐN

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Mai Hương tham dự Lễ Công bố Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Công bố các Quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

+ Thời gian: 08:45

+ Địa điểm: Hội trường C2, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

+ Thành phần: Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Mai Hương

Họp UBKT Đảng ủy

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy

+ Thành phần: UBKT Đảng ủy

Tập huấn công tác xét TN trên phần mềm

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: TS. Dương Thăng Long, Lãnh đạo Phòng QLĐT, CV Nguyễn Xuân Dũng, CV Khoa Luật thực hiện tác nghiệp xét TN, Nhóm xây dựng phần mềm. Mời Lãnh đạo Khoa Luật.

+ Ghi chú: Phòng QLĐT chuẩn bị

Họp Ban tổ chức cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021 - HOU.SV.STARUP 2021

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ban tổ chức (Quyết định số 1197/QĐ-ĐHM ngày 04/3/2021)

Họp HĐ xét CNKQHT ĐHVLVH

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hội đồng (theo Quyết định).

+ Ghi chú: Ban Thư ký chuẩn bị.

Họp BTC thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy

+ Thành phần: Ban tổ chức theo Quyết định số 1831/QĐ_ĐHM ngày 15/4/2021

Talkshow: Tư vấn tuyển sinh số 01

+ Thời gian: 19:00

+ Địa điểm: Studio

+ Thành phần: Thường trực Ban TT&TV Tuyển sinh và Khách mời

+ Ghi chú: Trung tâm: TT&TT, CN&HL chuẩn bị

Thứ Sáu
16/04/2021

Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp Trường thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Đảng ủy viên; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (là viên chức của Trường); Trưởng, Phó trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường và khách mời

Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng và TrP TCHC

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025

+ Thời gian: 10:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đảng ủy viên

Hội nghị Hội đồng trường thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025

+ Thời gian: 11:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Thành viên Hội đồng trường

Lãnh đạo Trường làm việc với Khoa Kiến trúc

+ Thời gian: 14:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Lãnh đạo Trường; Trưởng các đơn vị: TCHC, QLĐT, KHTC, QLKH&ĐN và toàn thể cán bộ Khoa Kiến trúc; Mời Thầy Trương Tiến Tùng tham dự

+ Ghi chú: Khoa Kiến trúc chuẩn bị

Họp Hội đồng nghiệm thu HLĐT "Pháp luật về hoạt động thương mại"

+ Thời gian: 16:30

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: CT HĐT Nguyễn Mai Hương và các thành viên (theo QĐ số 1823 /QĐ-ĐHM ngày 12/4/2021)

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

Thứ Bảy
17/04/2021

Tham gia Hội nghị tập huấn công tác nữ và Gặp mặt nữ cán bộ công đoàn chủ chốt ngành Giáo dục

+ Thời gian: 07:00

+ Địa điểm: Trường Đại học Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

+ Thành phần: Theo Quyết định số 1761/QĐ-ĐHM ngày 09/04/2021

Chủ Nhật
18/04/2021

Chuỗi sự kiện hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam 21/4"

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Sân A6, Khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp

+ Nội dung: 1. Trao tặng "Tủ sách HOU" 2. Thi "Xếp sách nghệ thuật HOU năm 2021", 3. Toạ đàm hưởng ứng "Ngày Sách Việt Nam"

+ Thành phần: Khách mời, Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị, Các đội dự thi và sinh viên các Khoa, Ban Tổ chức (theo QĐ số 1461/QĐ-ĐHM ngày 19/03/2021), Ban Giám khảo (theo QĐ số 1712/QĐ-ĐHM ngày 06/04/2021)

+ Ghi chú: BTC chuẩn bị

+ Ghi chú: