LỊCH TUẦN 26 - 2019

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
24/06/2019

Đoàn công tác tham gia phối hợp tổ chức thi THPTQG năm 2019 tại Yên Bái

+ Địa điểm: Yên Bái

+ Thành phần: Đoàn công tác (theo triệu tập)

+ Ghi chú: Thời gian từ ngày 22-27/6/2019.

Thứ Ba
25/06/2019

Làm việc về sửa chữa một số hạng mục tại CS1

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Nội dung: Xem xét phương án đề xuất của tư vấn

+ Thành phần: Đại diện: BGH, LĐ P.TCHC

Thứ Tư
26/06/2019
Thứ Năm
27/06/2019
Thứ Sáu
28/06/2019
Thứ Bảy
29/06/2019
Chủ Nhật
30/06/2019
+ Ghi chú: