LỊCH TUẦN 15 - 2020

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
06/04/2020

Họp Ban tổ chức “Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HVSV năm học 2019 - 2020”

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Trực tuyến

+ Nội dung: Triển khai “Đối thoại cấp cơ sở”

+ Thành phần: Ban tổ chức (theo quyết định)

+ Ghi chú: Phòng CTSV chuẩn bị

Làm việc với các bộ phận chuyên môn

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Online

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Thứ Ba
07/04/2020
Thứ Tư
08/04/2020
Thứ Năm
09/04/2020
Thứ Sáu
10/04/2020
Thứ Bảy
11/04/2020
Chủ Nhật
12/04/2020
+ Ghi chú: