LỊCH TUẦN 33 - 2017

Đơn vị: Viện Đại Học Mở Hà Nội

Đăng nhập
#SángChiều
Thứ Hai
14/08/2017

Làm việc với Trung tâm GDTX Hải Dương

+ Địa điểm: Phòng khách, Trung tâm GDTX Hải Dương

+ Thành phần: PVT Dương Thăng Long, Ô. Đinh Tuấn Long, Ô. Lại Minh Tấn và Ô. Hồ Ngọc Trung

+ Ghi chú: Ô. Đinh Tuấn Long chuẩn bị

Hội nghị giao ban Tổ cộng tác viên Dư luận Xã hội tháng 8/2017 và tham quan thực tế

+ Địa điểm: Hải Phòng

+ Thành phần: Ô. Phan Minh Tuấn

+ Ghi chú: Thời gian: ngày 14-16/8/2017

Hội nghị tập thể LĐ mở rộng Bộ GD&ĐT.

+ Thời gian: 08:30

+ Địa điểm: Hội trường A, Bộ GD&ĐT.

+ Thành phần: Viện trưởng

Họp về công tác triển khai sửa chữa CS Văn Giang, Hưng Yên

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ban QL Dự án tại Hưng Yên (theo Quyết định) .

+ Ghi chú: Ô. Trần Quang Minh chuẩn bị

Hội nghị cán bộ chủ chốt Bộ GD&ĐT.

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Hội trường A, Bộ GD&ĐT.

+ Thành phần: Viện trưởng

Thứ Ba
15/08/2017

Làm việc với LĐ khối phòng

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: BGH, LĐ các Phòng.

Làm việc với Công ty NSDevil Hàn Quốc về công nghệ U-Learning

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Viện trưởng, Ô. Đinh Tuấn Long, Ô. Hồ Ngọc Trung, Ô. Lại Minh Tấn và B. Phạm Thị Tâm

+ Ghi chú: Ô. Đinh Tuấn Long chuẩn bị

Thứ Tư
16/08/2017

Họp HĐ tuyển sinh ĐH hệ Chính quy năm 2017

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hội đồng (theo Quyết định)

+ Ghi chú: Phòng QL Đào tạo chuẩn bị

Thứ Năm
17/08/2017

Họp liên tịch Đảng ủy - Ban giám hiệu.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

+ Thành phần: Đảng ủy - BGH.

Họp về công tác triển khai sửa chữa CS Văn Giang, Hưng Yên

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ban QL Dự án tại Hưng Yên (theo Quyết định).

+ Ghi chú: Ô. Trần Quang Minh chuẩn bị

Làm việc với Công ty Hòa Bình Group

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Viện trưởng, Ô. Lê Văn Thanh, LĐ Khoa Du lịch và Phòng NCKH&HTQT

+ Ghi chú: Phòng NCKH&HTQT và Khoa Du lịch chuẩn bị

Thứ Sáu
18/08/2017

Hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Đảng ủy, BGH; Bí thư, PBT các Chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Viện (là đảng viên); CTCĐ và BT Đoàn TN.

Hội nghị kỹ thuật và triển khai kế hoach Hội thao quốc phòng lực lượng DQTV quận Hai Bà Trưng năm 2017

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường tầng 4, BCH QS quận Hai Bà Trưng

+ Thành phần: Ô. Nguyễn Anh Tuấn

Hội nghị cấp ủy về công tác quy hoạch cấp ủy

+ Thời gian: 10:30

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

+ Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên

Lễ trao bằng tốt nghiệp ĐH Khoa CN Thông tin

+ Thời gian: 13:45

+ Địa điểm: Cơ sở 2 Khoa CN Thông tin

+ Thành phần: Đại diện BGH, cán bộ và sinh viên Khoa CN Thông tin

Họp kế toán

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Nội dung: Họp thảo luận về sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn thanh toán.

+ Thành phần: Cán bộ phòng KHTC, kế toán các đơn vị

+ Ghi chú: P.KHTC chuẩn bị

Tọa đàm về xây dựng Quy định tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ xa trình độ ĐH tại Viện

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Đại diện LĐ Viện, đại diện (LĐ + 01 giáo vụ): Khoa ĐTTX, TT Elearning, TT Đà Nẵng; đại diện LĐ: Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Tiếng Anh, TT PTĐT, TT Học liệu, TT TT Thư viện, P. QLĐT, P.KT&ĐBCL, P. TTPC, P. TCHC, P.KHTC và P. NCKH&HTQT

+ Ghi chú: Phòng QLĐT chuẩn bị

Làm việc với Đại diện Trường Đại học Bangkok, Thái Lan

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Đàm phán cơ hội hợp tác

+ Thành phần: Đại diện Lãnh đạo: P.NCKH&HTQT, Khoa Kinh tế, Kiến trúc, Luật và Tạo dáng công nghiệp

Họp BTC Hội nghị thường niên về ĐT không chính quy năm 2017

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Nội dung: Các Tiểu ban báo cáo tình hình công tác chuẩn bị cho Hội nghị

+ Thành phần: Ban tổ chức (theo Quyết định).

+ Ghi chú: Trung tâm PT Đào tạo chuẩn bị

Thứ Bảy
19/08/2017

Lễ trao bằng tốt nghiệp ĐH Khoa: CN Sinh học, CN Điện tử - Thông tin, Tạo dáng Công nghiệp, Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội

+ Thành phần: Đại diện LĐ Viện; Cán bộ và sinh viên các Khoa: CN Sinh học, CN Điện tử - Thông tin, Tạo dáng Công nghiệp, Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc

Lễ trao bằng tốt nghiệp ĐH Khoa Tài chính ngân hàng

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Đại diện: LĐ Viện, Phòng QL Đào tạo; Cán bộ và sinh viên Khoa Tài chính ngân hàng

Chủ Nhật
20/08/2017

Khai giảng lớp ĐH đào tạo trực tuyến các ngành

+ Địa điểm: TT ĐH Mở HN tại Đà Nẵng

+ Ghi chú:

- PVT Dương Thăng Long và PVT Nguyễn Thị Nhung tham dự lớp học Cao cấp Lý luận chính trị liên tục các ngày trong tuần từ ngày 15-22/8/2017 tại Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.