LỊCH TUẦN 08 - 2017

Đơn vị: Viện Đại Học Mở Hà Nội

Đăng nhập
#SángChiều
Thứ Hai
20/02/2017

Họp về công tác tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2017.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Lãnh đạo Viện, Chủ nhiệm Khoa chuyên ngành , Hoàng Thị Ngân Anh, Trần Tiến Dũng, Nguyễn Thị Vân Đông

Thứ Ba
21/02/2017

Kiểm tra công tác học đường hệ chính quy.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Khoa Tạo dáng CN, khoa Luật, khoa Kinh tế.

+ Thành phần: Tổ Kiểm tra số 1,2,3 theo quyết định.

+ Ghi chú: 7h30 xe đón thành viên các tổ Kiểm tra xuất phát tại cơ sở 1 của Viện.

Họp triển khai công tác lập Lịch làm việc của Viện.

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Trưởng các phòng , Đại diện LĐ Viện, VPNT; Ô Trần Tiến Dũng.

+ Ghi chú: VPNT chuẩn bị.

Thứ Tư
22/02/2017

Kiểm tra công tác học đường hệ chính quy.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Khoa Tiếng Anh, khoa Du lịch, khoa Công nghệ Sinh học.

+ Thành phần: Tổ Kiểm tra số 4,5,6 theo quyết định.

+ Ghi chú: 7h30 xe đón thành viên các tổ Kiểm tra xuất phát tại cơ sở 1 của Viện.

Họp kiện toàn nhân sự Tạp chí khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Lãnh đạo Viện , Trần Tiến Dũng, Phạm Thị Tâm , Lãnh đạo Tạp chí và Ban trị sự Tạp chí.

+ Ghi chú: Phòng NCKH&HTQT chuẩn bị.

Tọa đàm góp ý hoàn thiện Qui định Quản lý Hợp tác quốc tế.

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Lãnh đạo Viện , Đại diện Lãnh đạo các đơn vị; Các cộng tác viên HTQT & Phòng NCKH&HTQT

+ Ghi chú: Phòng NCKH&HTQT chuẩn bị.

Thứ Năm
23/02/2017

Kiểm tra công tác học đường hệ chính quy.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Khoa Tiếng Trung, khoa CN Thông tin, khoa CN Điện tử TT, khoa Tài chính NH, khoa Kiến trúc.

+ Thành phần: Tổ Kiểm tra số 1,7,8,9,10 theo quyết định.

+ Ghi chú: 7h30 xe đón thành viên các tổ Kiểm tra xuất phát tại cơ sở 1 của Viện.

Làm việc với Trung tâm GDTC & QP -AN.

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Trung tâm GDTC & QP - AN , Đại diện LĐ Viện.

Thứ Sáu
24/02/2017

Hội nghị tổng kết hoạt động của Tạp chí khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2013-2016 và giải pháp nâng cao chất lượng Tạp chí phù hợp với chiến lược phát triển của Viện đến năm 2020.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Lãnh đạo Viện , HĐ biên tập, Ban trị sự và đại diện LĐ các đơn vị.

+ Ghi chú: Phòng NCKH&HTQT chuẩn bị.

Thứ Bảy
25/02/2017
Chủ Nhật
26/02/2017
+ Ghi chú:

- Khóa “Nâng cao năng lực quản lý hệ thống E-Learning” thuộc dự án KOICA từ 19/9/2016 - 09/3/2017.

- PVT Dương Thăng Long và PVT Nguyễn Thị Nhung tham dự lớp học Cao cấp Lý luận chính trị liên tục các ngày trong tuần từ ngày 20-28/02/2017 tại Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.