LỊCH TUẦN 12 - 2023

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
20/03/2023

Họp về công tác chuyên môn

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long, Lãnh đạo P. QLĐT, Trưởng (PT) K. Luật và cán bộ theo thông báo

+ Ghi chú: Phòng QLĐT chuẩn bị

Giao ban Lãnh đạo trường

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Lãnh đạo Trường, mời TrP TCHC tham dự

Họp xét cử viên chức dự thi thăng hạng CVC

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: BGH, TrP TCHC, chuyên viên phòng TCHC; Trưởng/PT các đơn vị: KHTC, KTCL, KHĐN, TTRA, QTVC; TDCN, TA, ĐTTX, PTĐT

+ Ghi chú: Phòng TCHC chuẩn bị nội dung; Các đơn vị chuẩn bị về xác định nhu cầu, phân công công việc, Bản mô tả VTVL của các ứng viên.

Hướng dẫn xây dựng Đề cương chi tiết học phần (đối với đào tạo từ xa)

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Hội trường A2

+ Thành phần: Trưởng (PT): QLĐT, ĐTTX, TTEL và các cán bộ theo phân công

+ Ghi chú: Phòng QLĐT chuẩn bị

Thứ Ba
21/03/2023

Tham dự Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023" do ĐUK tổ chức

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường 207 Nguyễn Đăng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

+ Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Bí thư ĐTN và TrP CTSV

+ Ghi chú: Xe 16 chỗ xuất phát tại Trụ sở HOU lúc 7h00

Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa ĐTTX với sinh viên năm học 2022-2023

+ Thời gian: 08:30

+ Địa điểm: Trực tuyến tại HT A2

+ Thành phần: Lãnh đạo Khoa, CB-GV, đại diện sv Khoa (theo triệu tập) và Đoàn công tác nhà trường

+ Ghi chú: Khoa ĐTTX chuẩn bị

Đối thoại giữa LĐ Khoa Tạo dáng công nghiệp với sinh viên năm học 2022-2023

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng E2.1 nhà E Khu giảng đường Khoa TDCN (422 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội)

+ Thành phần: LĐ Khoa, CB-GV, đại diện sinh viên Khoa (theo triệu tập) và Đoàn công tác nhà trường

+ Ghi chú: Khoa TDCN chuẩn bị

Thứ Tư
22/03/2023

Họp về Quy chế thi tuyển sinh

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long, TrP: QLĐT, KTCL và CV phòng KTCL

+ Ghi chú: P. KTCL chuẩn bị

Họp Thường trực Tiểu ban Nội dung - BTC hoạt động Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: BT-CT Nguyễn Mai Hương, TP CTSV, GĐ TTTT và khách mời

Đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa Điện - Điện tử với Học viên, Sinh viên năm học 2022 - 2023

+ Thời gian: 09:30

+ Địa điểm: Hội trường tầng 02 B2.1 – B2.3 nhà B Khu giảng đường 422 Phố Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

+ Thành phần: Lãnh đạo Khoa, Cán bộ, Giảng viên, đại diện Sinh viên các lớp trong Khoa và Đoàn công tác của Nhà trường

+ Ghi chú: Khoa ĐĐT chuẩn bị

Họp HĐ tư vấn xét chọn các nhiệm vụ hợp tác với OU5

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Trực tuyến

+ Nội dung: Ngành: Công nghệ thông tin

+ Thành phần: 653/QĐ-ĐHM ngày 23.2.2023 thành lập HĐ xét chọn các nhiệm vụ OU5 (CNTT)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị

Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa Tiếng Trung Quốc với sinh viên năm học 2022-2023

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Khu giảng đường Khoa, 193 Vĩnh Hưng

+ Thành phần: Ban Lãnh đạo Khoa, CB-GV, đại diện sinh viên Khoa (theo triệu tập) và Đoàn công tác Nhà trường

+ Ghi chú: Khoa Tiếng Trung Quốc chuẩn bị

Họp HĐ tư vấn xét chọn các nhiệm vụ hợp tác với OU5

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Trực tuyến

+ Nội dung: Ngành: Kinh tế môi trường

+ Thành phần: 653/QĐ-ĐHM ngày 23.2.2023 thành lập HĐ xét chọn các nhiệm vụ OU5 (KTMT)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị

Thứ Năm
23/03/2023

Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa CNTT với sinh viên năm học 2022-2023

+ Thời gian: 13:00

+ Địa điểm: Khu giảng đường số 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội

+ Thành phần: Lãnh đạo Khoa, CB-GV, đại diện sv Khoa (theo triệu tập) và Đoàn công tác nhà trường

Họp HĐ tư vấn xét chọn các nhiệm vụ hợp tác với OU5

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Trực tuyến

+ Nội dung: Ngành: Quản lý giáo dục

+ Thành phần: 653/QĐ-ĐHM ngày 23.2.2023 thành lập HĐ xét chọn các nhiệm vụ OU5 (QLGD)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị

Thứ Sáu
24/03/2023

Họp rà soát công tác TĐG Trường

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện BGH; Tổ trưởng, Thư ký các nhóm TĐG; Trưởng (PT) các đơn vị: QTVC, CNHL, Thư viện

+ Ghi chú: P. KTCL chuẩn bị

Đối thoại giữa lãnh đạo Viện CNSH&CNTP với sinh viên năm học 2022-2023

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Khu giảng đường viện CNSH&CNTP (301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

+ Thành phần: Lãnh đạo viện, CB-GV, Đại diện sinh viên (theo triệu tập) và đoàn công tác Nhà trường.

+ Ghi chú: Viện CNSH&CNTP chuẩn bị

Thứ Bảy
25/03/2023

Tham dự Hội nghị CLB GĐ các TT GDTX tỉnh, thành phố lần thứ 29 tại Thanh Hoá

+ Thời gian: 07:00

+ Địa điểm: Thanh Hoá

+ Thành phần: Đại diện BGH và đoàn công tác

+ Ghi chú: Từ ngày 25-26/3/2023; Trung tâm PTĐT chuẩn bị

(Dự kiến) Tham dự Tọa đàm về xây dựng mô hình Giáo dục đại học số tại Việt Nam

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

+ Thành phần: Đại diện LĐ Trường và cán bộ phụ trách về chuyển đổi số của Nhà trường

Tham dự Chương trình Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV và Vòng chung kết cuộc thi SV.STARTUP lần thứ V do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Đại học Huế (Số 3 Lê Lợi, TP Huế)

+ Thành phần: Đoàn công tác theo QĐ số 901/QĐ-ĐHM

Chủ Nhật
26/03/2023
+ Ghi chú: