LỊCH TUẦN 26 - 2017

Đơn vị: Viện Đại Học Mở Hà Nội

Đăng nhập
#SángChiều
Thứ Hai
26/06/2017

Họp ban đề thi TSĐH hệ chính quy năm 2017

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ô Dương Hoài Văn , Ban đề thi (theo Quyết định)

Thứ Ba
27/06/2017
Thứ Tư
28/06/2017
Thứ Năm
29/06/2017
Thứ Sáu
30/06/2017
Thứ Bảy
01/07/2017
Chủ Nhật
02/07/2017
+ Ghi chú: