LỊCH TUẦN 33 - 2020

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
10/08/2020

Họp BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ban chỉ đạo (theo Quyết định)

Hiệu trưởng làm việc về Công tác phối hợp tổ chức kỳ thi năng khiếu

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Chủ tịch Hội đồng thi; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng CTCT&SV; TCHC; các Khoa: Kinh tế, Tiếng Trung Quốc, Tạo dáng Công nghiệp, Kiến trúc

Thứ Ba
11/08/2020

Họp triển khai công tác chuyên môn

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Ban giám hiệu

BT Nguyễn Mai Hương tham dự hội nghị Ban chấp hành thông qua một số nội dung trình Đại hội.

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Phòng 206, nhà 1C, cơ quan Đảng ủy Khối (số 219 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

Thứ Tư
12/08/2020

Làm việc với các bộ phận chuyên môn

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Họp triển khai công tác chuyên môn

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: BGH và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Thứ Năm
13/08/2020

Làm việc về công tác thi trực tuyến

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện BGH; Đại diện LĐ các đơn vị: Khảo thí &QLCL, QLĐT, CN&HL và đơn vị đào tạo KCQ

+ Ghi chú: Phòng KT&QLCL chuẩn bị

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy

+ Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy; Mời Hiệu trưởng tham dự

Thứ Sáu
14/08/2020

BT. Nguyễn Mai Hương tham dự Hội nghị "Bí thư Thành uỷ Hà Nội làm việc với BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội"

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Phòng họp 903, tầng 9, trụ sở Thành uỷ Hà Nội (số 9 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

+ Nội dung: Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Họp Hội đồng xét CNKQHT-RL ĐHCQ HK 2, 3 năm học 2019-2020

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hội đồng (theo Quyết định)

+ Ghi chú: Ban thư ký chuẩn bị.

Thứ Bảy
15/08/2020
Chủ Nhật
16/08/2020
+ Ghi chú: