LỊCH TUẦN 22 - 2020

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
25/05/2020

Họp triển khai công tác chuyên môn

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: BGH, LĐ Khoa Luật; Đại diện LĐ phòng QLĐT và Thanh tra

Họp Ban tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Giáo dục mở và Toạ đàm xây dựng điều lệ, phương hướng hoạt động của CLB

+ Thời gian: 09:30

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Ban tổ chức (theo Quyết định)

Làm việc với Tổng Công ty dịch vụ số Viettel

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện BGH, TP KHTC và GĐ TT CN&HL

Thứ Ba
26/05/2020

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Giáo dục mở và Toạ đàm xây dựng điều lệ, phương hướng hoạt động của CLB

+ Thời gian: 08:30

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường, Ban tổ chức, Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường và đại biểu theo giấy mời

Hiệu trưởng dự họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp, Bộ Giáo dục & Đào tạo.

+ Nội dung: Hoàn thiện các mô hình giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục 2019

Họp xây dựng phòng máy tính tại TTGDTX tỉnh Nam Định

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long, đại diện LĐ phòng: TCHC, KHTC; LĐ Khoa ĐTTX, Ban PT DACN

+ Ghi chú: Khoa ĐTTX và Ban PT DACN chuẩn bị

Thứ Tư
27/05/2020

Họp về việc xây dựng phần mềm tuyển sinh

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long, LĐ TT PTĐT; Trưởng các đơn vị: TCHC, KHTC, QLĐT, CN&HL và TT Truyền thông

+ Ghi chú: TT Phát triển Đào tạo chuẩn bị

Làm việc với các bộ phận chuyên môn

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình "Tâm lý học xã hội"

+ Thời gian: 09:30

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Long

+ Thành phần: PHT Nguyễn Thị Nhung và các thành viên (theo quyết định)

+ Ghi chú: P.QLKH&ĐN chuẩn bị

Gặp mặt GV về công tác thi thăng hạng CDNN GV năm 2020

+ Thời gian: 09:30

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Nội dung: Trao đổi về nhu cầu; điều kiện, tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020.

+ Thành phần: Hiệu trưởng, TP TCHC và các giảng viên (theo triệu tập)

+ Ghi chú: Phòng TCHC chuẩn bị

Làm việc với Tổng GĐ -IEG Việt Nam

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long và PGĐ Thư viện

+ Ghi chú: Thư viện chuẩn bị

Làm việc với các bộ phận chuyên môn

+ Thời gian: 10:30

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Họp Hội đồng thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Đợt 1 năm 2020 (đợt 2 năm học 2019-2020)

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hội đồng (theo Quyết định); Mời Trưởng Phòng Thanh tra

Tham dự Hội nghị phê duyệt Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ

+ Thời gian: 14:50

+ Địa điểm: Phòng họp 206, Nhà 1C, Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

+ Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy và VPNT

+ Ghi chú: VPNT chuẩn bị

Thứ Năm
28/05/2020

Họp về công tác chuyên môn.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Phó Hiệu trưởng Dương Thăng Long; Lãnh đao: Phòng Thanh tra, Khoa Luật; PTP.PT Phòng Quản lý Đào tạo; Phó trưởng Phòng KT&QLCL.

+ Ghi chú: Phòng Thanh tra chuẩn bị.

Họp chuẩn bị công tác trao bằng tốt nghiệp ĐH đợt 1 năm 2020

+ Thời gian: 09:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: BGH; Trưởng các đơn vị: QLĐT, TCHC, KHTC, CTSV và TT Truyền thông

+ Ghi chú: Phòng QLĐT chuẩn bị

Họp rà soát Văn kiện ĐH Đảng bộ Trường ĐH Mở Hà Nội

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Thường trực Tiểu ban Văn kiện

Thứ Sáu
29/05/2020

Họp Tiểu ban Tổ chức, phục vụ, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ trường Đại học Mở Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Tiểu ban (theo Quyết định)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ của các tổ chức khuyến học trong các trường ĐH, CĐ năm 2020

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Hội trường Trường CĐ Sư phạm TW - 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

+ Thành phần: Đại diện Thường trực Ban khuyến học

Thứ Bảy
30/05/2020

Lế bế giảng và trao bằng TNĐHTX tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ - Quảng Ninh

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ - Quảng Ninh

+ Thành phần: Hiệu trưởng và đoàn công tác theo QĐ

+ Ghi chú: Khoa ĐTTX chuẩn bị

Chủ Nhật
31/05/2020

Tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Các Khoa

+ Thành phần: Ban Coi thi (theo Quyết định)

+ Ghi chú: