LỊCH TUẦN 16 - 2024

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Thời gian Địa điểm và nội dung
Thứ Hai
15/04/2024
07:30

Họp Hội đồng xét Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên ở cấp Trường năm học 2023-2024 - Lĩnh vực Khoa học xã hội (1) - (Luật 1)

+ Địa điểm: Hội trường A2

+ Thành phần: Theo Quyết định hội đồng xét Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên ở cấp Trường năm học 2023-2024

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

10:00

Giao ban Lãnh đạo trường

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Lãnh đạo Trường

13:30

Họp Hội đồng xét Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên ở cấp Trường năm học 2023-2024 - Lĩnh vực Khoa học xã hội (1) - (Luật 2)

+ Địa điểm: Hội trường A2

+ Thành phần: Theo Quyết định hội đồng xét Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên ở cấp Trường năm học 2023-2024

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

15:30

Đại diện Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo Thư viện

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Dương Thăng Long, TrP: TCHC, KHTC và đại diện lãnh đạo Phòng CTSV

Thứ Ba
16/04/2024
07:30

Họp Hội đồng xét Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên ở cấp Trường năm học 2023-2024 - Lĩnh vực Khoa học xã hội (2) - (Kinh tế 1)

+ Địa điểm: Hội trường A2

+ Thành phần: Theo Quyết định hội đồng xét Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên ở cấp Trường năm học 2023-2024

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

08:00

Làm việc với đoàn duyệt Quyết toán của Bộ giáo dục đào tạo

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy

+ Thành phần: Phòng KHTC và Đoàn duyệt Quyết toán

+ Ghi chú: Ngày 16, 17/4/2024; Phòng KHTC chuẩn bị

09:30

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng người học.

+ Địa điểm: Phòng họp B và trực tuyến

+ Thành phần:

+ Ghi chú: Trung tâm CNKTS chuẩn bị phòng họp

13:30

Họp Hội đồng xét Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên ở cấp Trường năm học 2023-2024 - Lĩnh vực Khoa học xã hội (2) - (Kinh tế 2, TCNH)

+ Địa điểm: Hội trường A2

+ Thành phần: Theo Quyết định hội đồng xét Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên ở cấp Trường năm học 2023-2024

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

14:00

Họp Ban soạn thảo "Quy chế đào tạo trình độ đại học" (Phiên 4)

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần:

+ Ghi chú: Phòng QLĐT chuẩn bị

15:30

Họp Thường trực BTC Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Lãnh đạo ban và Trưởng, Phó các tiểu ban

+ Ghi chú: Thư ký BTC chuẩn bị

Thứ Tư
17/04/2024
14:00

Hội nghị công tác cán bộ cấp đơn vị

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Thành viên Đảng ủy; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; TrP TCHC và Trưởng đơn vị (theo thông báo)

+ Ghi chú: Phòng TCHC chuẩn bị nội dung

Thứ Năm
18/04/2024
00:00

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ Sáu
19/04/2024
10:00

Tập huấn công tác tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

+ Địa điểm: Hội trường A2

+ Thành phần: Các tiểu ban và cán bộ các đơn vị được điều động (theo thành phần Thông báo số 2 của Ban tổ chức)

14:00

Họp UBKTĐU định kỳ

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy

+ Thành phần: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Thứ Bảy
20/04/2024
08:00

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

+ Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (91 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

+ Thành phần: Lãnh đạo trường; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị; Các sinh viên tốt nghiệp đăng ký tham dự

+ Ghi chú: Ban tổ chức chuẩn bị

Chủ Nhật
21/04/2024
07:30

Vòng loại Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ XIII, năm 2024

+ Địa điểm: Khu giảng đường Trường Đại học Mở Hà Nội (Số 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội))

+ Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Trường, đại diện LĐ các đơn vị thuộc Trường, Đoàn TN-Hội SV; Ban Tổ chức, Tiểu Ban coi thi và 10 đoàn dự thi

+ Nội dung:
1.Khai mạc Cuộc thi: Hội trường tầng 4 tòa nhà A;
2.Tổ chức thi: Khu giảng đường nhà C

+ Ghi chú: