LỊCH TUẦN 35 - 2019

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Thời gian Địa điểm và nội dung
Thứ Hai
26/08/2019
00:00

Làm việc với các bộ phận chuyên môn

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

07:30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa học sinh sinh viên (Số 37 Trần Bình Trọng- Quận HBT - Hà Nội)

+ Thành phần: PHT Nguyễn Thị Nhung và LĐ khoa Tiếng TQ, Du Lịch tham dự

+ Nội dung: Lớp học của SV các khoa: Tiếng TQ và Du Lịch

+ Ghi chú: Ban tổ chức lớp học chuẩn bị (Từ 26 đến 28/8/2019)

07:30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

+ Địa điểm: Nhà văn hóa Quận Hai Bà Trưng (Số 257 Bạch Mai- Quận HBT- Hà Nội)

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long; LĐ khoa CNĐTTT và TDCN tham dự

+ Nội dung: Lớp học của SV các khoa CN ĐTTT và TDCN

+ Ghi chú: Ban tổ chức lớp học chuẩn bị (Sáng ngày 26 và 28/8/2019; Chiều ngày 30/8/2019)

13:00

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa học sinh sinh viên (Số 37 Trần Bình Trọng- Quận HBT - Hà Nội)

+ Thành phần: PHT Nguyễn Thị Nhung và LĐ khoa CNSH,CNTT và khoa Kiến Trúc tham dự

+ Nội dung: Lớp học của các khoa CNSH; CNTT và Kiến Trúc

+ Ghi chú: Ban tổ chức lớp học chuẩn bị (Từ ngày 26 đến 28/8/2019)

13:00

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa Quận Hai Bà Trưng (Số 257 Bạch Mai- Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội)

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long; LĐ khoa Kinh tế tham dự

+ Nội dung: Lớp học của SV khoa Kinh tế

+ Ghi chú: Ban tổ chức lớp học chuẩn bị (Từ 26 đến 28/8/2019)

14:00

Họp về công tác đào tạo, thi, cấp chứng nhận CĐRNLNN, cấp chứng chỉ UDCNTTCB

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện BGH; Đoàn kiểm tra (theo Quyết định); Đại diện LĐ các đơn vị: P.QLĐT, P.KHTC, P.KT&QLCL, TTNNTH&BDNH.

+ Ghi chú: Phòng Thanh tra chuẩn bị.

Thứ Ba
27/08/2019
08:00

Tập huấn nghiệp vụ Thư viện năm 2019

+ Địa điểm: Đại học Mở Hà Nội cơ sở Văn Giang

+ Thành phần: Trung tâm TT Thư viện và Cán bộ kiêm nhiệm thư viện các Khoa

+ Ghi chú: Từ ngày 27-29/08; Trung tâm TTTV chuẩn bị

15:00

Dự Hội thảo xây dựng Quy trình thanh tra tự chủ và Quy trình thanh tra điều kiện đảm bảo chất lượng, do Thanh tra Bộ GD&ĐT tổ chức

+ Địa điểm: Trường Dự bị đại học Sầm Sơn, Thanh Hóa

+ Thành phần: B Lê Quỳnh Mai, B Khổng Thị Uyên

+ Ghi chú: Hội thảo cả ngày 28/8/2019.

Thứ Tư
28/08/2019
09:30

Họp Hội đồng xét TN ĐHTX đợt 3 (tháng 8 năm 2019)

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hội đồng (Theo Quyết định)

+ Nội dung: Xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ từ xa.

+ Ghi chú: Ban Thư ký chuẩn bị họp trực tuyến với đầu cầu Đà Nẵng; TTCN&HL cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật.

Thứ Năm
29/08/2019
07:30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa học sinh sinh viên (Số 37 Trần Bình Trọng- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội)

+ Thành phần: PHT Nguyễn Thị Nhung và LĐ khoa Luật tham dự

+ Nội dung: Lớp học của SV Khoa luật

+ Ghi chú: Ban tổ chức lớp học chuẩn bị (Từ 29 đến sáng 30/8/2019)

07:30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

+ Địa điểm: Nhà Văn hóa Quận Hai Bà Trưng (Số 257 Bạch Mai - Quận HBT- Hà Nội)

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long; LĐ khoa Tiếng Anh; TCNH tham dự

+ Nội dung: Lớp học khoa Tiếng Anh và khoa TCNH

+ Ghi chú: Ban tổ chức lớp học chuẩn bị (Từ 29 đến sáng 30/8/2019)

08:00

Học Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 năm 2019

+ Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Hiền - Bách Khoa

+ Thành phần: Theo triệu tập

+ Ghi chú: Học cả ngày

Thứ Sáu
30/08/2019
08:00

Học Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 năm 2019

+ Địa điểm: Cơ sở Văn Giang - Hưng Yên

+ Thành phần: Theo triệu tập

+ Ghi chú: Học cả ngày

Thứ Bảy
31/08/2019
Chủ Nhật
01/09/2019
+ Ghi chú: