LỊCH TUẦN 27 - 2020

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Thời gian Địa điểm và nội dung
Thứ Hai
29/06/2020
08:00

Tham dự hội thảo giáo dục với chủ đề "Tự chủ giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn"

+ Địa điểm: Phòng họp 704, Trụ sở các cơ quan của Quốc hội (22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội)

+ Thành phần: Chủ tịch HĐT Nguyễn Mai Hương

08:00

Làm việc với các bộ phận chuyên môn

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

14:00

Lễ tổng kết Tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và trao giải cuộc thi "Sinh viên với văn hóa đọc thời đại 4.0"

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Khách mời, Lãnh đạo trường, BTC, BGK, đại diện LĐ các đơn vị, cán bộ kiêm nhiệm thư viện và các thí sinh tham dự VCK

+ Ghi chú: Thư viện chuẩn bị

16:00

Họp triển khai công tác chuyên môn

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Lãnh đạo Trường và TP TCHC

Thứ Ba
30/06/2020
08:00

Họp Hội đồng nghiệm thu sáng kiến Công đoàn năm học 2019-2020.

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định; Các cá nhân và các Tổ Công đoàn có sáng kiến.

08:00

Họp Hội đồng xét TN ĐHCQ Đợt tháng 6.2020

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Hội đồng (theo Quyết định), mời Trưởng Ban thanh tra

+ Ghi chú: Ban Thư ký chuẩn bị.

08:00

Hiệu trưởng tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ GD&ĐT

+ Địa điểm: Hội trường A, cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

10:00

Làm việc với Công ty Cổ phần Stringee

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Đại diện BGH, GĐ TT.CNHL và 01 cán bộ liên quan của TT.CNHL

+ Nội dung: Giới thiệu và trao đổi về giải pháp của STRINGEE

+ Ghi chú: Trung tâm CN&HL chuẩn bị

14:00

Họp Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm đào tạo ngành CNTT ứng dụng

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hội đồng (theo Quyết định)

+ Ghi chú: Trung tâm ĐTTT chuẩn bị

16:30

Làm việc với các bộ phận chuyên môn

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: BGH và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Thứ Tư
01/07/2020
08:00

Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Trường quý II năm 2020

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hội đồng Trường (theo Quyết định)

14:30

Họp triển khai công tác chuyên môn

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Lãnh đạo Trường và TP TCHC

15:30

Làm việc với Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

+ Địa điểm: Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

+ Thành phần: BT. Nguyễn Mai Hương cùng đoàn công tác

16:30

Làm việc với Trung tâm GDTX Nam Định

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Dương Thăng Long, TP TCHC, KHTC, GĐ Ban DACN và LĐ Khoa ĐTTX

+ Ghi chú: Khoa ĐTTX chuẩn bị

Thứ Năm
02/07/2020
08:00

Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường "Nhận dạng khuôn mặt dựa trên phương pháp học sâu của mạng nơron và ứng dụng định danh cán bộ, giảng viên tại trường Đại học Mở Hà Nội", mã số MHN 2019-26

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các thành viên HĐ (theo QĐ)

+ Nội dung: Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Thăng Long

+ Ghi chú: P.QLKH&ĐN chuẩn bị

14:00

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường: "Pháp luật bảo vệ thông tin bí mật cá nhân", mã số MHN 2019-04

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Chủ tịch HĐ Nguyễn Mai Hương và các thành viên (theo quyết định)

+ Nội dung: Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung

+ Ghi chú: P.QLKH&ĐN chuẩn bị

14:00

Họp trực tuyến Chủ nhiệm và Thư ký các CLB thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng VN

+ Địa điểm: Studio

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long, TP QLKH&ĐN Phạm Thị Tâm, PT Khoa Du lịch Vũ An Dân

+ Nội dung: Triển khai công tác của Hiệp hội và trao đổi hoạt động của các Câu lạc bộ thuộc Hiệp hội trong 6 tháng cuối năm 2020.

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN và Trung tâm CNHL chuẩn bị

15:00

Làm việc với phóng viên Tạp Chí Nghề nghiệp và cuộc sống

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Hiệu trưởng và đại diện Trung tâm TT&TT

+ Ghi chú: Trung tâm Thông tin và Truyền thông chuẩn bị.

Thứ Sáu
03/07/2020
08:00

Làm việc với các bộ phận chuyên môn

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

08:00

Họp Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ban chỉ đạo (theo Quyết định)

10:00

Họp về công tác chuẩn bị tham gia hội nghị CLB Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Thành phố năm 2020

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện BGH, Đại diện lãnh đạo: Phòng KH-TC, Phòng TC-HC, phòng QL Đào tạo, TT Thông tin - truyền thông, TT PTĐT, các đơn vị có đào tạo KCQ

+ Nội dung: Họp bàn về công tác chuẩn bị tham gia hội nghị CLB Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Thành phố năm 2020

+ Ghi chú: Trung tâm PTĐT chuẩn bị

14:00

Hội đồng xét công nhận sáng kiến năm học 2019-2020

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các thành viên HĐ (theo QĐ)

+ Ghi chú: P.QLKH&ĐN chuẩn bị

Thứ Bảy
04/07/2020
Chủ Nhật
05/07/2020
09:00

Lễ trao bằng tốt nghiệp ngành Luật kinh tế

+ Địa điểm: Trường Trung cấp KT-KT và Du lịch Ninh Bình

+ Thành phần: Hiệu trưởng cùng đoàn công tác (theo Quyết định)

+ Ghi chú: Khoa Luật chuẩn bị

+ Ghi chú: