LỊCH TUẦN 13 - 2019

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Thời gian Địa điểm và nội dung
Thứ Hai
25/03/2019
08:00

Tập huấn đánh giá người học thep tiếp cận năng lực.

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Giảng viên nhà trường (theo danh sách phân công)

+ Ghi chú: Các ngày 25, 26, 27/3/2019 (thay cho các ngày 18, 19, 20/3); Phòng KT&QLCL chuẩn bị

08:15

Tổ chức đưa sinh viên nhập học năm 2018 đi học GDQPAN Khóa 2 đợt 4

+ Địa điểm: Khoa Tài chính NH Tại CS học tập Tòa Nhà An&Huy; Khoa Tạo dáng CN tại Cổng trường ĐH Bách Khoa - Phố Trần Đại Nghĩa

+ Thành phần: Trung tâm GDTC&QP-AN; Khoa Tạo dáng CN; Khoa Tài chính NH và Sinh viên đi học GDQPAN.

+ Nội dung: Đón sinh viên đi học GDTC&QPAN. Khoa Tài chính NH; Tạo dáng CN

+ Ghi chú: Sinh viên có mặt lúc 8h15; 9h00 xe xuất phát di chuyển đến Cơ sở Trường Đại học Mở Hà Nội, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên.

08:30

Họp Hội đồng Trường quý I năm 2019

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Hội đồng trường (theo Quyết định)

+ Ghi chú: VPNT chuẩn bị

14:00

Họp Ban tổ chức hội nghị OU5 và ASEAN MOOCs để rà soát công việc

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các thành viên ban tổ chức

+ Nội dung: Các Tiểu ban báo cáo nội dung công tác chuẩn bị

16:00

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Vũ Hương Giang với đề tài "Nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực Du lịch cộng đồng tại Việt Nam"

+ Địa điểm: Hội trường Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương (tầng 5, số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

+ Thành phần: Hội đồng bảo vệ và các đ/c quan tâm

Thứ Ba
26/03/2019
00:00

Hội nghị OU5 và ASEAN MOOCs tại Đà Nẵng

+ Địa điểm: Địa điểm khác

+ Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường và các thành viên theo thông báo

+ Ghi chú: Từ 26/3-28/3/2019

08:00

Làm việc với Học Viện Quản lý Giáo dục

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Hiệu trưởng và TP TCHC

09:00

Họp bàn về công tác cơ sở vật chất

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ban giám hiệu; Trưởng, cán bộ phụ trách CSVC các đơn vị: P.TCHC, KHTC, QLĐT; Đại diện LĐ: K.Luật, Kiến trúc, TCNH, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc và TT ĐT Tiên tiến

+ Ghi chú: Phòng TCHC chuẩn bị

16:00

Làm việc với P.QLĐT vv xây dựng mã môn học

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện: BGH, LĐ P.QLĐT và cán bộ được triệu tập

+ Ghi chú: P.QLĐT chuẩn bị nội dung

16:30

Họp xây dựng Mã học phần

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện BGH, Trưởng (PT) và chuyên viên Phòng QLĐT

Thứ Tư
27/03/2019
07:30

Hội thảo về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

+ Địa điểm: Địa điểm khác

+ Thành phần: Khoa Luật và Khách theo giấy mời

+ Ghi chú: cả ngày

08:00

PHT Dương Thăng Long tham dự "Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai Chương trình công tác năm 2019 trong các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội"

+ Địa điểm: Hội trường lớn Công an TP Hà Nội (số 83-85 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Thứ Năm
28/03/2019
08:00

Tập huấn chuyên sâu về quy trình khảo thí, lấy ý kiến phản hồi, phân tích dữ liệu làm cơ sở cho hoạt động đảm bảo chất lượng.

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Các trưởng nhóm; giảng viên, nghiên cứu viên Phòng KT&QLCL.

+ Ghi chú: Phòng KT&QLCL chuẩn bị

09:30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp ĐHTX đợt 1 năm 2019

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hội đồng (theo Quyết định); Mời Trưởng ban Thanh tra tham dự

+ Ghi chú: Ban thư ký chuẩn bị

Thứ Sáu
29/03/2019
10:30

Hiệu trưởng làm việc với một số phòng chức năng

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các thành viên (theo thông báo)

13:00

Hiệu trường cùng đoàn công tác tham dự Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc TT GDTX tỉnh, thành phố năm 2019

+ Địa điểm: TT GDTX Hải Phòng

Thứ Bảy
30/03/2019
Chủ Nhật
31/03/2019
+ Ghi chú: