LỊCH TUẦN 25 - 2024

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
17/06/2024

Họp HĐ thẩm định, lựa chọn giáo trình, sách từ các nguồn bên ngoài Trường ngành Thiết kế thời trang và Thiết kế đồ họa

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: QĐ 2290/QĐ-ĐHM ngày 13/06/2024. HĐ thẩm định sách ngoại sinh (TDCN)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị nội dung, CNKTS hỗ trợ kỹ thuật

Họp hội đồng nghiệm thu học liệu điện tử "Kỹ thuật lập trình cơ sở"

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: QĐ 2306/QĐ-ĐHM ngày 14/6/2024. HĐ nghiệm thu HLĐT (TS. Đinh Tuấn Long)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị

Họp HĐ thẩm định, lựa chọn giáo trình, sách từ các nguồn bên ngoài Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: QĐ 2292/QĐ-ĐHM ngày 13/06/2024. HĐ thẩm định sách ngoại sinh (CNTP)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị nội dung, CNKTS hỗ trợ kỹ thuật

Giao ban Lãnh đạo trường

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy

+ Thành phần: Lãnh đạo Trường

Họp Hội đồng xét CNKQHT học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B và trực tuyến

+ Nội dung: Xét CNKQHT đối với SV ĐH từ xa

+ Thành phần: 1898/QĐ-ĐHM ngày 17.5.2024 TL Hội đồng xét CNKQHT,RL(Các thành viên liên quan đến xét CNKQHT ĐH từ xa)

+ Ghi chú: Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung; CNKTS chuẩn bị phòng họp

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1.2024 (phiên 2)

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: 1910/QĐ-ĐHM ngày 20.5.2024 TL Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1/2024; Mời trưởng đoàn kiểm tra tham dự

+ Ghi chú: Phòng QLĐT chuẩn bị

Họp HĐ thẩm định, lựa chọn giáo trình, sách từ các nguồn bên ngoài Trường ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản trị khách sạn

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: QĐ 2289/QĐ-ĐHM ngày 13/06/2024. HĐ thẩm định sách ngoại sinh (DL)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị nội dung, CNKTS hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Ba
18/06/2024

Tham dự Hội nghị BCH Hội khuyến học Hà Nội mở rộng.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường nhà D tầng 2 Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội (131 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội)

+ Thành phần: Hiệu trưởng và Đại diện Ban khuyến học

Họp HĐ thẩm định, lựa chọn giáo trình, sách từ các nguồn bên ngoài Trường ngành Ngôn ngữ Anh.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: QĐ 2287/QĐ-ĐHM ngày 13/06/2024. HĐ thẩm định sách ngoại sinh (TA)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị nội dung, CNKTS hỗ trợ kỹ thuật

Họp Ban xây dựng Quyển giới thiệu về Trường (lần 3)

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: 968/QĐ-ĐHM thành lập Ban xây dựng Quyển giới thiệu về Trường Đại học Mở Hà Nội để phục vụ công tác Đối ngoại - Truyền thông; Mời Nhóm thiết kế (Khoa TDCN) tham dự và trình bày phương án thiết kế

Thực hành xét tuyển Nhóm xét tuyển miền bắc 2024

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Trực tiếp và trực tuyến

+ Thành phần: Theo thông báo

+ Ghi chú: Từ ngày 18-21/6/2024

Họp HĐ thẩm định, lựa chọn giáo trình, sách từ các nguồn bên ngoài Trường ngành Tài chính – Ngân hàng

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: QĐ 2286/QĐ-ĐHM ngày 13/06/2024. HĐ thẩm định sách ngoại sinh (TCNH)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị nội dung, CNKTS hỗ trợ kỹ thuật

Họp HĐ thẩm định, lựa chọn giáo trình, sách từ các nguồn bên ngoài Trường ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: QĐ 2291/QĐ-ĐHM ngày 13/06/2024. HĐ thẩm định sách ngoại sinh (Đ-ĐT)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị nội dung, CNKTS hỗ trợ kỹ thuật

Tập huấn thu học phí qua phần mềm quản lý tác nghiệp

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Hội trường A2

+ Thành phần: Phòng KHTC và kế toán các đơn vị uỷ quyền

+ Ghi chú: Phòng KHTC chuẩn bị

Họp HĐ thẩm định, lựa chọn giáo trình, sách từ các nguồn bên ngoài Trường khối Giáo dục Thể chất và Quốc phòng An ninh

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: QĐ 2285/QĐ-ĐHM ngày 13/06/2024. HĐ thẩm định sách ngoại sinh (QPAN)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị nội dung, CNKTS hỗ trợ kỹ thuật

Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ sinh viên được hưởng chế độ chính sách

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: QĐ 420/QĐ-ĐHM ngày 31/01/2024. HĐ xét duyệt SV được hưởng chế độ chính sách

Hội nghị công tác cán bộ cấp đơn vị

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng TCHC

+ Ghi chú: Phòng TCHC chuẩn bị nội dung.

Thứ Tư
19/06/2024

Họp HĐ thẩm định, lựa chọn giáo trình, sách từ các nguồn bên ngoài Trường ngành Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: QĐ 2288/QĐ-ĐHM ngày 13/06/2024. HĐ thẩm định sách ngoại sinh (KTe)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị nội dung, CNKTS hỗ trợ kỹ thuật

Tham dự Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Nhà giáo do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

+ Thành phần: Phó Chủ tịch Công đoàn và đoàn viên công đoàn theo thông báo.

Họp Ban chỉ đạo rà soát, cải tiến CT học phần kỹ năng cho SV từ xa

+ Thời gian: 09:30

+ Địa điểm: Phòng họp B và trực tuyến

+ Thành phần: 2233/QĐ-ĐHM ngày 10/6/24 TL Ban chỉ đạo RS,CT CTĐT các học phần kỹ năng cho SV ĐHTX 2024

+ Ghi chú: Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung, CNKTS chuẩn bị phòng họp

Họp HĐ thẩm định, lựa chọn giáo trình, sách từ các nguồn bên ngoài Trường ngành Luật, Luật kinh tế, Luật Quốc tế

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: QĐ 2284/QĐ-ĐHM ngày 13/06/2024. HĐ thẩm định sách ngoại sinh (Luật)

+ Ghi chú: Phòng KHĐN chuẩn bị nội dung, CNKTS hỗ trợ kỹ thuật

Làm việc với trường ĐH Phenikaa phối hợp KT CT coi thi tại Phú Thọ

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: PHT Dương Thăng Long và cán bộ theo thông báo

+ Ghi chú: Thường trực và Thư ký BCĐ chuẩn bị

Họp HĐ nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Nghiệm thu đề tài "Phân lập, tuyển chọn và giải trình hệ tự gen của một số chủng vi sinh vật nội sinh có lợi trong cây khoai tây" do TS. Đào Thị Hồng Vân làm chủ nhiệm

+ Thành phần: 2273/QĐ-ĐHM ngày 12/06/2024. HĐ nghiệm thu đề tài cấp Trường (MHN 2021-01.17)

+ Ghi chú: KHĐN chuẩn bị nội dung, CNKTS chuẩn bị phòng họp

Chương trình Toạ đàm: “Kỹ năng hình thành và xây dựng ý tưởng khởi nghiệp” dành cho học viên, sinh viên năm 2024

+ Thời gian: 18:30

+ Địa điểm: Hội trường A2

+ Thành phần: Theo Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 12/6/2024

+ Ghi chú: Phòng CTSV chuẩn bị

Thứ Năm
20/06/2024

Hội nghị công tác cán bộ cấp đơn vị

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Thành viên Đảng ủy; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; TrP TCHC và Trưởng đơn vị (theo thông báo)

+ Ghi chú: Phòng TCHC chuẩn bị nội dung, Trung tâm CNKTS chuẩn bị kỹ thuật

Tập huấn sơ cứu chăm sóc sức khỏe ban đầu năm 2024

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường A2

+ Thành phần: BCV Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng; Cán bộ y tế, cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế và đại diện VC-NLĐ của các đơn vị thuộc trường

+ Ghi chú: Phòng CTSV, QTVC phối hợp chuẩn bị

Họp BTV Đảng uỷ

+ Thời gian: 09:30

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy

+ Thành phần: Ban Thường vụ Đảng uỷ

Hội nghị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 và 2028-2033

+ Thời gian: 13:30

+ Địa điểm: Hội trường A2

+ Thành phần: BCH Công đoàn, Tổ trưởng các Tổ công đoàn

+ Ghi chú: Theo quy trình từng bước tại hướng dẫn 06/HD-CĐN ngày 15/5/2024

Họp Hội đồng xét công nhận kết quả học tập sau đại học

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Thành viên Hội đồng (theo QĐ)

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1.2024

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: 1835/QĐ-ĐHM ngày 13/5/2024 TL Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ ThS đợt 1.2024Mời trưởng đoàn kiểm tra

Thứ Sáu
21/06/2024

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Nghiệm thu đề tài "Giải pháp ứng phó với nguy cơ bất ổn tài chính từ các gói hỗ trợ chống suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19", mã số: B2022-MHN-02 do PGS.TS. Nguyễn Trọng Tài làm chủ nhiệm

+ Thành phần: QĐ 2274/QĐ-ĐHM ngày 12/6/202. HĐ nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ (B2022-MHN-02)

+ Ghi chú: KHĐN chuẩn bị nội dung, CNKTS hỗ trợ kỹ thuật

Tham dự Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2024 do ĐUK tổ chức

+ Thời gian: 08:30

+ Địa điểm: Hội trường tầng 1, Nhà A1, Trường ĐH Hà Nội (Km9, đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

+ Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT, Phó Hiệu trưởng và thành viên Tổ cộng tác viên DLXH

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ĐHCQ đợt 2/2024

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: 2085/QĐ-ĐHM ngày 31/5/2024 TL HĐ xét CNTN ĐHCQ đợt 2.2024

+ Ghi chú: Phòng QLĐT chuẩn bị

Họp Hội đồng tuyển dụng HĐLĐ

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Hội đồng (theo Quyết định)

+ Ghi chú: Phòng TCHC chuẩn bị

Họp Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo (Theo Quyết định số 2327/QĐ-ĐHM ngày 17/6/2024)

+ Ghi chú: Đoàn TN - Hội Sinh viên chuẩn bị

[DK] Hiệu trưởng tham dự Lễ công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2020 - 2025

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Hội trường 300, Trường ĐH Mỏ - Địa chất (18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Thứ Bảy
22/06/2024
Chủ Nhật
23/06/2024

Tổ chức thi môn ngoại ngữ xét tuyển thạc sĩ đợt 1/2024

+ Thời gian: 07:00

+ Địa điểm: Trường Đại học Mở Hà Nội

+ Ghi chú: